World of Warcraft Classic megjelenés - Mennyi is? Várjá' csak...


WARCRAFT no image

Készült 2010. december 4. | írta Roodie

28

A Horda vezetői – Garrosh – 1. rész

Remek kis hangulatkeltő novella jelent meg a Cataclysm oldalon Garroshról, aki fontos szerepet kap az új kiegészítőben. A novella érdekessége, hogy a 2009-es történetíró pályázat nyertese, Sarah Pine írta. A novella fordítását mi is leközöljük, olvasható részekre bontva, nehogy bárki gyomrát is megfeküdje egyben!

“Csalódtam benned, Garrosh.”

Bárhogyan próbálkozott, ezen szavak emléke csak nem akart eltűnni. Nem számít, hányszor hallotta a büszke “Üdv, nagyúr” köszöntést Angmar Pörölyében, vagy hogy meddig ácsorgott a Harag Kapujának romjai előtt, a mágikus tüzekre meredve, melyek még mindig égtek. Még a rátámadni merészelő ellenséges szörnyetegekre vagy élőholtakra kiosztott fejszecsapások is csak átmeneti megnyugvást jelentettek. Még az arcára fröccsenő forró vér sem volt képes feledtetni azt a hangot. Amint visszatért az útra, újra és újra hallott minden egyes szót a fejében, egy ütemre a hóban gázoló óriás farkasának lépteivel.

Talán a hadúr jelenléte a háta mögött volt az oka annak, hogy a szavak nem tágítottak fejéből. Thrall úgy döntött, elkíséri őt útján Dalaranból vissza a Warsong Erődbe. Azt mondta, látni akarja northrendi területeiket. Garrosh úgy érezte, gyámkodnak felette, ugyanakkor lehetőséget is szimatolt ebben. A Horda northrendi betörése messze nem volt egyszerű történet. Thrall most meglátja majd mindezt. Biztosan el fogja ismerni az ezen a fronton elért eredményeiket!

Garrosh beleköpött egyet a sásba Malak, a farkasa hátáról. A Kum’uya tó mögöttük terült el, hatalmas tükörnek látszódva a kora reggeli szürke égbolt alatt. Délután elérik Warsong Erődjét, de még ha lassan haladnak, akkor is legkésőbb alkonyatra ott lesznek. Be kellett vallania magának, alig várta, hogy láthassa Thrall arcát a megérkezésükkor.

Sajnos nem tudták kellőképpen értékelni az erődöt, amikor közel értek. Garrosh azonnal észrevette, hogy a nerubok már megint betörtek a kőfejtőbe. Fintorgott egyet. Mindegy, hogy milyen hatékony blokád alá vonták Azjol-Nerubot, az óriás rovarok mindig találtak utat nyugat felé. A tundra fagyos szelei messzire vitték félreismerhetetlen visításukat.

– Előre! Támadás! – adta ki a parancsot Garrosh az őket kísérő Kor’kron lovasoknak, teljesen megfeledkezve a tényről, hogy nem ő a rangidős a csapatban. Malakot gyors futásra ösztökélte, és már rég maga mögött hagyta a társaságot, mire eszébe ötlöttek az illemszabályok, melyek szerint Thrallra kellett volna hallgatnia. Nos, az illemszabályok még nem nyertek eddig csatákat. Az akciók igen.

A csatazaj lassan elért hozzájuk, ahogy közelítettek – az őrök kiáltásai, a tüzérség tompa moraja, a fémfegyverek és a nerub kitin találkozásának jellegzetes hasadó reccsenése. Garrosh előkapta baltáit, pulzusa felgyorsult a várakozás izgalmában. Átugratott a kőfejtő peremén – Malak egy pillanatra sem torpant meg. Leszánkázott a falon, átugratott a a fejtéseken és állványzatokon, és egy kiáltással Garrosh máris a csata sűrűjébe vetette magát.

Az előtte álló nerubnak esélye sem volt reagálni. Garrosh első csapása mélyen belevágott a torába, a második ütés pedig az egész elülső felét leválasztotta a törzséről. A vele hadakozó őr meglepődve nézett fel, fejszéjét mindenre készen felemelve. Garrosh rávigyorgott.

– Hellscream! – kiáltott a harcos, tisztelegve. Társai felé fordult. – Hellscream nagyúr visszatért!

Garrosh válaszul felemelte egyik fejszéjét.

– Verjétek őket vissza! – mennydörögte harcosainak. – Emlékeztessétek ezeket a férgeket, hogy mi jár azért, ha megtámadják a Hordát! Lok-tar ogar!

Garrosh érkeztével a védők új erőre kaptak, és előretörtek, hangos “Lok-tar ogar!” kiáltással. Egy óriási bogárszerű szönyeteg uralta a kőfejtőt, és Garrosh feléje irányította farkasát. Az ork farkasokat ugyanúgy harcra képezték, mint lovasaikat, így Malak mélyen a nerub egyik lábának tövébe mélyesztette agyarait, miközben Garrosh lepattant a hátáról. Bármilyen előnyökkel is járt a hátasról harcolni, mindig is jobban érezte magát, ha szilárd földön vethette meg lábát.

A nerub dühösen sziszegett, és elülső lábaival az ork nyaka felé csapott. Garrosh hárította a támadást, majd baltája erőteljes suhintásától a végtagok levágott karmos részei messzire repültek. A rovar hátratántorodott, és Garrosh gyakorlatilag utánatáncolt, hűvös eleganciával lendítve baltáit. Vére dalolt ereiben, a harci láz szinte égette mellkasát. Sosem gondolodott el annak az iróniáján, hogy akkor érezte magát leginkább élőnek, mikor a halállal táncolt.

Garrosh a szörnyeteg tora felé vágott, miközben Malak a lábait marcangolta, megakadályozva ezzel, hogy a rovar visszanyerje egyensúlyát. Épp újabb csapásra készült, amikor valami fényes villanás, majd az azt követő éles reccsenés és a megpörkölődött kitin szaga pillanatra összezavarta. Thrall is csatlakozott hát az összecsapáshoz. A nerub veszített, és nem volt hova menekülnie. Garrosh bizonyosságot érzett, ahogy felemelte baltáját és bevitte a végső csapást, amely kettéhasította a rovar fejét.

És Garrosh tudta, hogy ezzel megnyerték a csatát. Annyi dolguk maradt, hogy felszámolják a kisebb, még csatározó nerubok ellenállását a kőfejtőben. Látván az őrök küzdelmét, Thrall maga elé emelte a Végzetpörölyt, és mormogott valamit – Garrosh nem tudta kivenni a szavakat. A hadúr parancsára a szél hirtelen üvöltve felerősödött, a levegő sistergett, és Garrosh tarkóján ettől az égnek meredt minden egyes szőrszál. Thrall felüvöltött, és egy vakító villámot idézett az utolsó ellenálló ellenséges csapat kellős közepébe, a szétugráló ork őrök közé. A robbanás megpörkölődött kitindarabokkal szórta teli a sziklákat.

Garrosh magához hívta Malakot, és szórakozottan rárakta kezét, amint a csapatait szemlélte, elégedetten a sikerrel. Az összecsapás gyors volt, de kielégítő. Sajnálatos, hogy a Horda pont az ősi nerub királyság egy ilyen forgalmas pontjára építette az erődöt, de a támadások egyre ritkábbak lettek, és biztos volt benne, hogy hamarosan teljesen abba is maradnak majd. Katonái egyre hatékonyabbak lettek minden egyes összecsapással, a vonalak ezidáig mindig kitartottak. És ezután is ki fognak.

Garrosh felsétált a rámpán az erőd bejáratához, ahol Razgor nagyúr várakozott, kardjairól még mindig csöpögött a sűrű nyálka.

– Ideje volt már ideérned – mondta, az izzadságot törölgetve arcáról. Garrosh felnevetett.
– Ki nem hagytam volna a lehetőséget, hogy agyoncsaphassak pár túlméretezett bogarat – felelte.

Razgor is vigyorgott.

– Thrall hadúr csatlakozott hozzám Dalaranban – folytatta Garrosh, – hogy szemügyre vehesse northrendi birtokainkat.

Miközben beszéltek, Thrall felmászott az ösvényen, és Garrosh mögé állt. Razgor szeme elkerekedett, majd biccentett. A körülöttük várakozó katonák felé fordult.

– Üdvözöljük a visszatérő Hellscream nagyurat! – jelentette be. A katonák éljeneztek és a fegyvereiket lóbálták.

– És üdvözöljük – tette hozzá hangosabban – a hadurunkat! Íme Thrall, Durotan fia!

Az összegyűlt harcosok szinte egyszerre fordultak Thrall felé, tisztelegtek – minden tekintet rajta csüngött. Razgor előrébb lépett, és ő is szalutált.

– Megtisztelsz minket látogatásoddal, hadúr – mondta. Thrall tekintete végigfutott az erőd magas kőfalain, a vasalásokon, majd a kőfejtőn, ahol az előbb küzdöttek, és végül megállapodott Garroshon, aki visszabámult rá.

– Orgrimmarra emlékeztet – mondta. – Lenyűgöző!
– És még lenyűgözőbb belülről – felelte Garrosh. – Körbevezetünk!
– Biztos vagyok benne, hogy nem fogok csalódni – válaszolt Thrall.

Garrosh a válasz hallatán a fogát csikorgatta.
(folytatása következik… és egy megjegyzés előre: tudom, hogy Hellscream magyarul Pokolsikoly, de komoly kínt okoz leírni így a nevét, még ide, lábjegyzetként is, szóval elnézést, hogy eredeti formájában hagytam a nevét.)
Tetszik(0)Nem tetszik(0)

Tags: , ,


 • http://eu.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Ragnaros&n=Kuvabara kuvabara

  Ez tetszik:) Szép munka.
  A neveket pedig nem kell fordítani, kifejezetten hülyén hangzik szerintem is a ..fent említett név lefordítva...

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • irenko

  nekem sem tetszik amikor egy nevet leforditanak az ugy jo eredetin 🙂

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • playithard

  "Nos, az illemszabályok nem még nyertek eddig csatákat" szócsere, amúgy nem rossz

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Gerrash

  😀 Szep, es kifejezetten orulok hogy nem forditottad le a neveket. (amugy nemcsak hellscreamet nem , warsong is csatadalt jelent:D De sztem angolul jobban hangzik)

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Gerrash

  Amugy lesz arrol is szo hogy miert all ki az a 2 szarv garroshbol?:D

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • xanyi

  #5 azok nem kiállnak Garrosból... Kedvenc pitlordjának szarvait használja vállasnak:D

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • panoz

  A mai nap szembetűnt nekem, hogy a trollok kikergetése és a fél hordával összeveszése ellenére Orgrimmarban soh nem volt ennyi különféle faj.
  Külön van kerületük a trolloknak, taureneknek és a goblinoknak. Többen lettek az UD-k és a BE-k.
  SW helyett Orgrimmar lett a "legkozmopolitább" város Garrosh igyekezete ellenére.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Eredar

  hála Istennek hogy eredeti formájukban hagyod a neveket

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • $y$€

  #6 Pitlord ? Olyat csak fényképen látott soha nem találkozott egyet se. Azok vagy Mamut, Clefthoof esetleg Elekk alkatrészek.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Eredar

  9: Mannoroth maradványai...

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • playithard

  #9 $y$€ phail

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • tanx

  #10 honnan veszed hogy azok Mannoroth maradványai? sztem egy pitlordnak nem ilyen íves az agyara hanem ez sokkal jobban hasonlít mamut agyarakra amit Northerenden szedhetett össze

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Tyrannos

  @12 ha jártál orgriban, talán feltűnt, hogy mannoroth maradványai köddé váltak. A koponya, a páncél, és a két agyar. És ezzel egy időben rákerült Garroshra egy koponya, és páncél, és két agyar. What an interesting coincidence!

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • tanx

  #13 aham köszönöm a felvilágosítást sajna nem tudtam erről mivel épp Shattering előtt 2 nappal járt le accom és kieg-ig nem megyek vissza

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Eredar

  wowpedia: As of Patch 4.0.3a Mannoroth's remains have been removed from Orgrimmar but from looking at Garrosh's new model it seems that he has fashioned Mannoroth's Horned Skull into armour.

  A 2 agyar simán elmegy Mannoroth agyarainak, csak fejjel lefelé. Ennek ellent mond viszont hogy a játékban Garrosh trónja felett van kifeszítve Mannoroth koponyája, legalábbis annak tűnik.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • xanyi

  #15 ha jobban megnézed a kifeszített koponyát, láthatod, h le vannak vágva a szarvak végei. És igen, Mannoroth agyarait hordja, csak nem az egészet, hanem a végüket. De mind1, megint mindenki okos, és nem néz sem wowwikit, sem a játékban semmit:P

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Grave

  (Csak mert szeretek belekötni ha félrefordítotok egy másik oldalról átvett szöveget:)
  A "This tale was written by Sarah Pine, the winner of Blizzard Entertainment's 2009 Global Writing Contest." nem azt jelenti, hogy "A novella érdekessége, hogy a 2009-es történetíró pályázatra küldte be egy Sarah Pine nevű rajongó." - Sarah Pine írta a fenti történetet, aki a Blizzard 2009-es writing contest-et is megnyerte. Ez gyors google után egyértelmű is lesz: http://forums.worldofwarcraft.com/thread.html?sid=1&topicId=17367876801 hiszen amivel Sarah megnyerte az előbb említett pályázatot az a In the Shadow of the Sun c. novella volt - valószínüleg ezért is kérték fel a Garrosh-ról szóló történet megírására.

  Magáért a fordításért köszönet jár Nektek, noha eredetiben fogom olvasni.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • alex47

  Ki az a Roodie?

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Spaceshaman

  A fordítás szép munka.

  Sokan pocskondiázzák Garrosh-t, nem tudom miért. Én alapvetően allis vagyok, de még nekem is rokonszenves ez az orc.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • paff

  @19 Eddigi szereplese egy forrofeju hulyegyerekre emlekztett. Masreszt ohatatlanul mindenki Thrallhoz merte hozza, mert vegul is o lenne a kovetkezo vezeto, es hozza kepest nagyon gyengen teljesitett.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Zeg

  @20 Hát azért azt nem mondanám, hogy gyengén teljesített eddig. Ő vezette majdhogynem az egész northrendi akciót, beleértve az Icecrown elleni támadást. (Ugye Hellscream's Warsong és nem Thrall's Warsong.) Thrall meg, Undercity ostromán kívül, szinte csak a diplomatát játszotta az elmúlt kieg alatt. Szerintem az elmúlt időszakban inkább Thrall teljesített gyengén. A harcból kimaradt és a diplomáciailag se sikerült semmi nagyot domborítania.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • DracoDatura

  Köszi a fordítást, de nem bírom kivárni a folytatás, szóval inkább folytatom az eredetivel. 🙂
  Amúgy én névfordítás párti vagyok (nem kell feltétlen szóról-szóra), de akkor meg tényleg mindent le kéne, és annak ki tudja mi a vége.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • tmaster

  Az a 2 nagy izé mi a válla és a feje közt? Addig oké hogy 2 szarv de azok kinek a szarvai? Vagy csak beindult a pubertás?

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Saturas

  8: szóról szóra ezt akartam írni 😀

  nagyon jó fordítás, köszi!

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Morthimer

  Gz a munkához tetszik. Amúgy érdekelt hogy miért lett Garosh Horda vezére, ill h milyen körülmények között lett a vezér. Szóval köszike a fordítást és várjuk a kövi részt.
  Csak így tovább.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Nardol

  Pokolsikoly? A Vezetékneveket úgy tudom nem szabad lefordítani. Nem hinném, hogy Mr. Smith tudná hogy róla van szó, ha Kovács úrként hivatkoznék rá 🙂
  Nagyon jól tetted, hogy nem fordítottad le.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Cartmana

  Nagyon jól tetted hogy nem fordítottad le a neveket. Nem csak hogy sokkal jobban hangzik az eredeti nevén, de én úgy tudom hogy neveket soha nem kell lefordítani. Meg amúgy is szerintem nagyon idiótán hangzik magyarul hogy Pokolsikoly :S Remélem a következő fordításokban is így lesz, és nem csak Garrosh-al hanem minden ilyen névvel.
  Köszönöm a fordítást nagyon örülök neki és várom a folytatást.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
 • Zengi

  Őszintén szerintem a Blizzard se igazán tudta hovatenni Garrosht sokáig, mert pl.: Borean Tundra első küldetései arról szólnak részben, hogy az ő elhamarkodott döntéseit hozzuk helyre az öreg Saurfang segítségével, és Ő vezette a Northrendi offenzívát???
  Egyébként engem nem zavar, hogy "erélyesebben" lép fel az alliance ellen, de azért szívesen vettem volna, ha mondjuk hatásosabban szembesül a fater hibáival, maga az ötlet, hogy Grom fia bekerült a játékba nagyon jó, de nem igazán sikerült az ő "küzdelmeit" úgy prezentálni eddig, hogy azonosulni tudjunk vele.

  Őszintén a Blizzardnál nem képesek már olyan jó hősöket csinálni, mint régen. Szerintem a legjobbak (és talán a legnépszerűbbek is) mind WC3-ból maradtak: Thrall, Sylvanas, Jaina, Furion, Tyrande, Carine, Vol'jin, Kael'thas, Illidan, Arthas, Kel'thuzad... akiket még kihagytam.

  Tetszik(0)Nem tetszik(0)
Back to Top ↑